top-skip-iconNeidio i’r cynnwys English IconEnglish
Galwch ni ar 01492 575943
 
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Title

Text
cy Cymryd rhan Cwestiynau Cyffredin
start content

Cwestiynau Cyffredin

 1. Ble rydyn ni’n mynd pan fyddwn ni’n cyrraedd?

  Ewch i’r ddesg gofrestru a fydd wedi ei lleoli y tu allan i fynedfa’r arena ac i'w gweld yn amlwg cyn gynted ag y byddwch yn mynd i mewn i'r adeilad. Ar ôl cofrestru presenoldeb eich côr byddwch yn cael eich tywys i’ch ystafell ymarfer.  Gallwch ddod o hyd i wybodaeth a chyfarwyddiadau parcio ar wefan Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru yn (link)

 2. Allwch chi archebu ystafell ymarfer?

  Mae ystafell ymarfer yn Venue Cymru wedi ei chlustnodi i bob côr am 30 munud cyn eich cystadleuaeth. Dylech chi i gyd fod wedi derbyn amserlen ystafell ymarfer. 

 3. A fydd lle penodol i ni allu newid?

  Bydd cyfleusterau newid ar gyfer dynion yn Ystafell Rhuddlan, a bydd cyfleusterau newid ar gyfer merched yn Ystafell Alwen.

 4. Ble allwn ni adael ein heiddo?

  Bydd ystafell gotiau â gofalwr i chi allu gadael eich eiddo pan fyddwch chi’n cystadlu, neu mae croeso i chi fynd a'ch eiddo i'r arena gyda chi, ar eich menter eich hun. 15 munud cyn y bydd eich cystadleuaeth yn dechrau, byddwch yn cael eich arwain o’ch ystafell ymarfer i lawr i’r arena. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi mynd a’ch eiddo i’r ystafell gotiau cyn hyn.

 5. Allwn ni wylio cystadlaethau eraill?

  Fel côr sy’n cystadlu, rydych yn gymwys i wylio eich cystadleuaeth yn rhad ac am ddim. Y prisiau ar gyfer cystadlaethau eraill neu gefnogwyr yw £6.50 i oedolion a £3.50 i blant, neu mae tocyn dydd ar gael am £15 i oedolion a £7.50 i blant. 

 6. Beth yw maint/siâp y grisiau corawl?

  Mae gan y grisiau corawl 4 rhes/gris a rheiliau ar yr ochr. Hyd y rhes flaen yw 21 troedfedd. Hyd y rhes gefn yw 30 troedfedd. Mae pob rhes yn grwm.  Mae dyfnder o 11 troedfedd. Mae rhagor o wybodaeth wedi ei rhestru yn y rheolau a’r rheoliadau.

 7. Am ba mor hir ydyn ni yn cael canu?

  Ar gyfer cystadlaethau, bydd gennych 10 munud o amser canu. Bydd y cloc yn cael ei stopio rhwng eich caneuon. Byddwch yn cael eich cosbi os ydych chi’n mynd dros yr amser yma. Mae rhagor o wybodaeth yn y rheolau a’r rheoliadau. I’r rhai sy'n perfformio yn y gyngerdd gyda’r hwyr nos Sadwrn, bydd gennych 7 munud (heb ei amseru) yr un i berfformio. 

 

Nodyn atgoffa


 • Cyrhaeddwch cyn amser eich ymarfer i gofrestru.
 • Cofiwch gasglu eich cerddoriaeth ddalen o’r ddesg gofrestru ar ôl y gystadleuaeth.
 • Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ynglŷn â chyfleusterau bwyd ar wefan Venue Cymru neu wrth y ddesg gofrestru.
 • Darllenwch y rheolau a’r rheoliadau am ragor o wybodaeth.Ymholiadau:

Os oes gennych ragor o gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

E-bost: northwaleschoirfestival@conwy.gov.uk
Ffôn: 01492577839Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content