top-skip-iconNeidio i’r cynnwys English IconEnglish
Galwch ni ar 01492 577839
 
Title

Text
cy Diogelu Data
start content

Diogelu Data

 

Yn unol â deddfwriaeth diogelu data, mae’n rhaid i ni:

  • Ddefnyddio data personol yn ôl set o amodau a geir yn y Ddeddf Diogelu Data yn unig. Mae hyn fel arfer yn golygu mai ond pan fo'r gyfraith ei angen y byddwn yn ei defnyddio, neu gyda'ch caniatâd chi.
  • Defnyddio data personol mewn modd cyfreithiol, teg a thryloyw. Byddwch fel arfer yn cael gwybod os defnyddir data amdanoch chi.
  • Defnyddio eich data personol at ddibenion penodol, amlwg a chyfreithlon.
  • Cadw digon o ddata amdanoch i ddarparu gwasanaethau effeithiol. Fodd bynnag, ni fyddwn yn cadw mwy o ddata nag sy’n rhaid.
  • Sicrhau bod y data rydym yn ei gadw’n gywir ac yn gyfredol.
  • Peidio â chadw data am gyfnod hwy nag sydd ei angen arnom.
  • Eich galluogi chi i fynd at eich data personol.
  • Sicrhau y cedwir yr holl ddata personol yn ddiogel a chymryd camau i rwystro eich data rhag mynd ar goll neu gael ei ddwyn

Dogfennau perthnasol

end content