top-skip-iconNeidio i’r cynnwys English IconEnglish
Galwch ni ar 01492 577839
 
Title

Text
cy Gŵyl Archebwch docynnau
start content

Archebwch docynnau


Dydd Sadwrn, 4 Mawrth 2023

  • 10am* - Categori 1 - Corau Unllais  
  • 2pm* - Categori 2 – Corau Cymysg 


Cyngerdd y Corau 7.30pm - Cyngerdd Dathlu’r Ŵyl.

  • Oedolion: £15
  • Plant: £7.50


Dydd Sul, 5 Mawrth 2023

  • 10am* - Categori 3 – Lleisiau Ifanc  
  • 2pm* - Categori 4 – Categori Agored 

 
*Gall amseroedd y cystadlaethau newid. Gwiriwch wefan Venue Cymru neu wefan Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru am y wybodaeth ddiweddaraf o ran amseroedd cychwyn diweddaraf cyn teithio.

Bydd Gwŷl Gorau flynyddol Gogledd Cymru yn dychwelyd i Venue Cymru, Llandudno ar 4 a 5 Mawrth ar gyfer penwythnos llawn canu, na fydd unrhyw un ohonoch sy’n mwynhau canu corawl yn dymuno’i fethu.

Bydd y cystadlu’n dechrau ar y dydd Sadwrn am 10am ar gyfer y ddwy gystadleuaeth; categorïau'r Corau Unllais a’r Corau Cymysg, a chyfrifoldeb ein beirniaid fydd penderfynu pwy sy’n haeddu cipio’r wobr 1af, yr 2il a’r 3edd.

Cynhelir Cyngerdd Dathlu’r Ŵyl ar y nos Sadwrn am 8pm, a fydd yn cynnwys amrywiaeth o gorau o bob dosbarth ac ambell i westai arbennig. Bydd y cyngerdd yn ddathliad o’r canu corawl gorau ar draws y DU.   

.

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content