top-skip-iconNeidio i’r cynnwys English IconEnglish
Galwch ni ar 01492 577839
 
Title

Text
cy Cymryd rhan Ymgeisiwch i Gymryd Rhan
start content

Ymgeisiwch i Gymryd Rhan

 

Gofynion Ymgeisio: 

Gallwch gwblhau eich ffurflen gais ar gyfer cystadlu yma. Er mwyn i’ch cais fod yn llwyddiannus rhaid i chi fodloni’r gofynion canlynol:

  • Rhaid i’ch côr gael 10 neu fwy o aelodau
  • Rhaid i chi gwblhau’r ffurflen gais gyda manylion am eich côr, bywgraffiad côr a llun safon uchel.
  • Rhaid i chi dalu’r ffi mynediad (£80 fesul categori)
  • Cyn y gystadleuaeth, rhaid i chi ddarparu 1 set o daflenni cerddoriaeth o ddarnau cystadleuaeth

 

Categorïau:

Er mwyn bod yn rhan o’r gystadleuaeth rhaid i chi ddatgan pa gategori y byddwch yn cystadlu ynddo. Dim ond un categori y gallwch ei ddewis i bob cais, ond gallwch gyflwyno nifer o geisiadau os ydych yn dymuno cystadlu o dan mwy nac un categori. Y categorïau yw:

  • Corau Un Llais  
  • Corau Cymysg Llais
  • Lleisiau Ifanc  
  • Categori Agored
  • Corau Sioe

 

Gwneud cais: 

 


Sicrhewch eich bod wedi darllen y Rheolau a Rheoliadau cyn i chi wneud cais.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yna gallwch ddarllen ein tudalen Cwestiynau Cyffredin neu gysylltu â ni i gael rhagor o wybodaeth.


 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content