top-skip-iconNeidio i’r cynnwys English IconEnglish
Galwch ni ar 01492 577839
 
Title

Text
cy Cymryd rhan Cwestiynau Cyffredin
start content

Cwestiynau Cyffredin

 1. Ble rydyn ni’n mynd pan fyddwn ni’n cyrraedd?

  Ewch i’r ddesg gofrestru a fydd wedi ei lleoli y tu allan i fynedfa’r arena ac i'w gweld yn amlwg cyn gynted ag y byddwch yn mynd i mewn i'r adeilad. Ar ôl cofrestru presenoldeb eich côr byddwch yn cael eich tywys i’ch ystafell ymarfer.  Gallwch ddod o hyd i wybodaeth a chyfarwyddiadau parcio ar yma.

 2. Allwch chi archebu ystafell ymarfer?

  Mae ystafell ymarfer yn Venue Cymru wedi ei chlustnodi i bob côr am 30 munud cyn eich cystadleuaeth. Dylech chi i gyd fod wedi derbyn amserlen ystafell ymarfer. 

 3. A fydd lle penodol i ni allu newid?

  Bydd cyfleusterau newid ar gyfer dynion yn Ystafell Rhuddlan, a bydd cyfleusterau newid ar gyfer merched yn Ystafell Alwen.

 4. Ble allwn ni adael ein heiddo?

  Bydd ystafell gotiau â gofalwr i chi allu gadael eich eiddo pan fyddwch chi’n cystadlu, neu mae croeso i chi fynd a'ch eiddo i'r arena gyda chi, ar eich menter eich hun. 15 munud cyn y bydd eich cystadleuaeth yn dechrau, byddwch yn cael eich arwain o’ch ystafell ymarfer i lawr i’r arena. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi mynd a’ch eiddo i’r ystafell gotiau cyn hyn.

 5. Allwn ni wylio cystadlaethau eraill?

  Fel côr sy’n cystadlu, rydych yn gymwys i wylio eich cystadleuaeth yn rhad ac am ddim. Y prisiau ar gyfer cystadlaethau eraill neu gefnogwyr yw £8 i oedolion a £5 i blant.

 6. Beth yw maint/siâp y grisiau corawl?

  Mae gan y grisiau corawl 4 rhes/gris a rheiliau ar yr ochr. Hyd y rhes flaen yw 21 troedfedd. Hyd y rhes gefn yw 30 troedfedd. Mae pob rhes yn grwm.  Mae dyfnder o 11 troedfedd. Mae rhagor o wybodaeth wedi ei rhestru yn y rheolau a’r rheoliadau.

 7. Am ba mor hir ydyn ni yn cael canu?

  Ar gyfer cystadlaethau, bydd gennych 10 munud o amser canu. Bydd y cloc yn cael ei stopio rhwng eich caneuon. Byddwch yn cael eich cosbi os ydych chi’n mynd dros yr amser yma. Mae rhagor o wybodaeth yn y rheolau a’r rheoliadau. I’r rhai sy'n perfformio yn y gyngerdd gyda’r hwyr nos Sadwrn, bydd gennych 7 munud (heb ei amseru) yr un i berfformio. 

 

Nodyn atgoffa


 • Cyrhaeddwch cyn amser eich ymarfer i gofrestru.
 • Cofiwch gasglu eich cerddoriaeth ddalen o’r ddesg gofrestru ar ôl y gystadleuaeth.
 • Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ynglŷn â chyfleusterau bwyd ar wefan Venue Cymru neu wrth y ddesg gofrestru.
 • Darllenwch y rheolau a’r rheoliadau am ragor o wybodaeth.Ymholiadau:

Os oes gennych ragor o gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

E-bost: northwaleschoirfestival@conwy.gov.uk
Ffôn: 01492577839Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content